تبلیغات
کسب درآمد - امتحان متون فقه 2 استاد موحدی ترم تابستان

کسب درآمد

1.مستحبات عقد نکاح چیست؟

2.مواردی که عقد نکاح باطل است را بنویسید؟

3.طلاق چیست و ارکان ان را بنویسید؟

4.موارد طلاقی که باطل است را بنویسید؟

5.موارد رضاع از شیر را بنویسید؟همه پیوندها