به صورت تضمینی و ویژه بر خلاف سایت های دیگر!!!!!!!!برای تعرفه ها به ادامه ی مطلب مراجعه کنید!!!


کاربران ایرانی:
هر 1000 لایک=10000
 هر2000 لایک=18000
هر3000لایک=25000 هزار تومن
کاربران ایرانی خارجی:

هر 25000لایک:10000
هر30000لایک:18000
هر45000لایک:25000
هر55000لایک:32000هزارتومن
برای اطلاعات بیشتر و یا درخواست های مورد نظر با email:weblogeto@yahoo.com تماس بگیرید.با تشکر