عجب صحنه ای ادم میگه تا صب بشینم نگاه کنم!!!!!!!از افراد بی جنبه تقاضا میشه دانلود نکنن.